czwartek, 19/5/2022 | 9:07 CEST
You are here:  / Pozostałe / Praca w zespole i gry szkoleniowe

Praca w zespole i gry szkoleniowe

Gry szkoleniowe udostępnione w Sklep Trenera
Gry szkoleniowe udostępnione w Sklep Trenera wzbogacą wiele szkoleń oraz będą sprzyjać budowaniu świetnej atmosfery w wyznaczonym teamie. Wśród gier szkoleniowych można odnaleźć: SI Games, Karty Sytuacji, książki z grami i ćwiczeniami a także gry szkoleniowe w trybie wirtualnym. Ciekawe pod względem fabuły Gry szkoleniowe mają na celu ukazać pracownikom, w jaki sposób mają okazję rozwijać się w zespole, rozwijać kompetencje oraz zbudować dobry team. Eksperci ze Sklepu Trenera dokładnie scharakteryzowali każdą propozycję, wskazując na fabułę gry, jej cele, możliwe rozwiązania, jak i liczbę uczestników. W wypadku dodatkowych zapytań można się z nimi też kontaktować. Specjaliści pomogą we wdrożeniu gry w wybranej organizacji, jeśli będzie taka potrzeba. W obszarze wdrożeń proponowane jest: przeprowadzenie badania odnośnie potrzeb organizacji, dostosowanie gry do specyfiki wyznaczonej organizacji, zrealizowanie szkolenia instruktażowego. Dotyczy to rozszerzonych gier SI: Human Jungle, Wild West Jungle oraz Kowboje Walczą ze Stresem. Mogą z tego skorzystać trenerzy, którzy docenią to, że wszystko umieszczone jest w jednej bazie. Ćwiczenia i gry szkoleniowe ułożone są w bazie, w działach. Na każdej ze stron umieszczona jest publikacja z jednego zakresu tematyki, co ułatwi sprawdzenie kolekcji. Przekłada się to w przyszłości na efektywność wybranego kursu. Dlatego sklep ma wiele pozytywnych opinii i sporo stałych klientów.